Fundacja Fundacja
Obraz
Pomaganie jeszcze nigdy nie było takie proste!

Klikaj - Wpłacaj - Udostępniaj!

Zbiórka na Hospicjum im. Dutkiewicza
wpłacono 46,458.00 zł
Wybierz kwotę wpłaty:
Obraz

O Hospicjum

Sprawdź rabaty z naszą ulotką

Hospicjum domowe dla dzieci

Pod opieką Domowego Hospicjum dla Dzieci im. Ks. E. Dutkiewicza SAC mamy w tej chwili 34 dzieci. Najczęściej chore już się rodzą: z dziecięcym porażeniem mózgowym lub z jedną z niezliczonej ilości chorób genetycznych, od początku zdane na całkowitą opiekę ze strony najbliższych, w której staramy się pomóc wszelkimi dostępnymi środkami. Lekarze i pielęgniarki odwiedzają małych pacjentów w domach zawsze, gdy jest taka potrzeba. Jeżdżą też do nich fizjoterapeutki. Zapewniamy dojazd na dodatkową rehabilitację oraz niezbędny sprzęt medyczny. Dzieci objęte są bezpłatną opieką stomatologiczną – jest wyjątkowa, ponieważ dentystka jeździ do domów dzieci. Pozyskujemy pomoc finansową, by życie dzieci było względnie komfortowe, a codzienność ich opiekunów nieco łatwiejsza. SPRAWDŹ JAK MOŻESZ POMÓC

Hospicjum Domowe dla dorosłych

Czy wiesz, że lekarze i pielęgniarki z Hospicjum Domowego im. ks. E. Dutkiewicza SAC, by dotrzeć do swoich pacjentów pokonują rocznie dystans równy dwóm obwodom Ziemi? Jadą do nich zawsze, gdy jest to potrzebne, by chory był zaopiekowany i czuł się bezpiecznie Liczba ich wizyt wykracza poza limity nakładane przez kontrakt NFZ (w przypadku lekarzy to co najmniej dwie wizyty w miesiącu, zaś pielęgniarek dwie wizyty w tygodniu). Lekarze są dostępni przez całą dobę, w godzinach wieczornych i nocnych pełnią dyżur telefoniczny. Pomocą objęta jest także rodzina pacjenta, którą wspierają psycholodzy, duchowni i wolontariusze. Na początku 2020 r. wprowadziliśmy również teleopiekę.

 

 Opieka domowa to forma wsparcia, którą zapoczątkował założyciel naszego hospicjum, ks. Eugeniusz Dutkiewicz. Gdański zespół hospicyjny był pierwszym takim w Polsce. Do dziś pozostaje największym hospicjum na Pomorzu. Obecnie Hospicjum Domowe dla Dorosłych ma pod opieką ok. 100 terminalnie chorych pacjentów. SPRAWDŹ JAK MOŻESZ POMÓC

Hospicjum stacjonarne dla dorosłych

Dom Hospicyjny przy ul. Kopernika 6 w Gdańsku umożliwia stacjonarną opiekę nad 400 dorosłymi chorymi rocznie. Pacjentami opiekują się lekarze, pielęgniarki, opiekunki, rehabilitanci, psycholodzy, duchowni i wolontariusze. Ponieważ kierujemy się hasłem „Hospicjum to też Życie” w Domu Hospicyjnym organizujemy dla pacjentów różne zajęcia – spotkania przy kawie Jeż Cafe, okolicznościowe koncerty i występy, poniedziałkowy Klub 1000, letnie spotkania w ogrodzie hospicyjnym czy zimowe przy kominku. Nasz piękny ogród jest także miejscem spotkań podopiecznych z bliskimi. Osoby wierzące mają możliwość uczestniczenia w mszy św. w kaplicy. 

 

Rodziną opiekujemy się także po odejściu pacjenta, zapewniając m.in. pomoc psychologiczną oraz duchową. Udostępniamy także wiedzę nt. organizacji opieki w publikacjach, książkach, filmach instruktażowych. Wszystkie działania na rzecz pacjentów i ich bliskich oraz opiekunów rodzinnych są dla nich bezpłatne. SPRAWDŹ JAK MOŻESZ POMÓC

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia to miejsce, w którym pomoc znajdą osoby w trakcie choroby onkologicznej, chemioterapii lub radioterapii, a także pacjenci oczekujący na przyjęcie do hospicjum. Podstawową rolą opieki paliatywnej jest zwalczanie bólu, łagodzenie dolegliwości, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi objawami choroby, które dotyczą również sfery psychicznej i duchowej pacjenta. Konsultacje w poradni, udzielane są przez specjalistów medycyny paliatywnej bezpłatnie. 

 

Poradnia działa w Domu Hospicyjnym, przy ul. M. Kopernika 6, a z konsultacji każdego roku korzysta około 300 osób, cierpiących z powodu bólu.

Hospicyjna Opieka Perinatalna

Hospicjum Perinatalne troszczy się o rodziny spodziewające się przyjścia na świat ciężko chorego dziecka. Zapewnia także właściwą opiekę choremu dziecku, skupiając się na stworzeniu mu odpowiedniego komfortu życia lub możliwości godnej śmierci. Interdyscyplinarny zespół opieki perinatalnej zapewnia konsultacje z lekarzem, położną, pielęgniarką i pracownikiem socjalnym, wsparcie psychologiczne i duchowe- na pierwszym miejscu jednak lekarze i pielęgniarki, a także przygotowanie rodziców do opieki nad ciężko chorym dzieckiem.

Jak pomagamy?

Wizyty domowe lekarzy i pielęgniarek

Lekarze odwiedzają pacjentów dwa razy w miesiącu, pielęgniarki dwa razy w tygodniu lub częściej, jeśli jest taka potrzeba. Opieka jest całodobowa i bezpłatna - w każdej chwili można skontaktować się z lekarzem telefonicznie.

Wsparcie psychologa

Zarówno rodzice chorego dziecka, jak i jego rodzeństwo może korzystać z indywidualnych konsultacji z naszymi psychologami oraz z grup wsparcia.

Wsparcie duchowe

Hospicjum w duchu ekumenicznym zapewnia wsparcie osób duchownych różnych wyznań.

Wsparcie finansowe

Pomagamy w pozyskiwaniu funduszy na leczenie, m.in. poprzez możliwość założenia subkonta dla chorego dziecka.

Wsparcie socjalne

Chore dzieci i ich rodzeństwo uczestniczy w rozmaitych wydarzeniach w Hospicjum - w balach karnawałowych, piknikach. Otrzymują także prezenty na Dzień Dziecka i Mikołajki. Rodzeństwo dzieci chorych może liczyć także na wsparcie edukacyjne, np. dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych.

Rehabilitacja

Rehabilitanci odwiedzają chore dzieci w domach. Organizujemy także dowóz na rehabilitację i turnusy rehabilitacyjne.

Opieka wytchnieniowa

Oferujemy opiekę wytchnieniową w domu małego pacjenta - dzięki temu jego opiekun może załatwić potrzebne sprawy lub chwilę odpocząć.

Wypożyczenie sprzętu

Pacjentom Hospicjum Domowego wypożyczany jest niezbędny sprzęt, m.in. Specjalistyczne łóżka, materace, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, inhalatory.

Wizyty domowe lekarzy i pielęgniarek

Lekarze odwiedzają pacjentów dwa razy w miesiącu, a pielęgniarki dwa razy w tygodniu lub częściej jeśli jest taka potrzeba. Opieka jest całodobowa i bezpłatna - w każdej chwili można skontaktować się z lekarzem telefonicznie.

Wsparcie psychologa

Zarówno pacjent, jak i jego bliscy mogą korzystać z indywidualnych konsultacji z naszymi psychologami

Wsparcie duchowe

Hospicjum w duchu ekumenicznym zapewnia wsparcie osób duchownych różnych wyznań.

Wypożyczanie sprzętu

Pacjentom hospicjum domowego wypożyczamy bezpłatnie: łóżka rehabilitacyjne, materace zmiennociśnieniowe (przeciwodleżynowe), koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, inhalatory, wózki inwalidzkie, chodziki, baseny.

Rehabilitacja

Rehabilitanci odwiedzają chorych w domach, umawiając się za każdym razem, gdy jest taka potrzeba.

Opieka wytchnieniowa

Pacjenci Hospicjum Domowego dla Dorosłych mają pierwszeństwo do nieodpłatnego (czasowego lub stałego) pobytu w Domu Hospicyjnym w Gdańsku, który pełni formę opieki wyręczającej dla opiekunów rodzinnych w czasie wyjazdów wypoczynkowych, koniecznych remontów, itp.

Wsparcie wolontariuszy

Nasi wolontariusze pomagają chorym w domu, towarzyszą im, często zwalniają także opiekunów na kilka godzin, by ci mogli załatwić niezbędne sprawy.

Opieka medyczna

Nad pacjentami przez całą dobę czuwa zespół lekarzy, pielęgniarek, opiekunek i rehabilitantów.

Wsparcie psychologa

Zarówno pacjent, jak i jego bliscy mogą korzystać z indywidualnych konsultacji z naszymi psychologami

Wsparcie duchowe

Hospicjum w duchu ekumenicznym zapewnia wsparcie osób duchownych różnych wyznań.

Wsparcie wolontariuszy

Wolontariusze na oddziale towarzyszą chorym, pomagają im w codziennych czynnościach, karmią, towarzyszą na spacerach w ogrodzie hospicyjnym.

Rehabilitacja

Rehabilitanci odwiedzają chorych na oddziale, umawiając się za każdym razem, gdy jest taka potrzeba.

Wydarzenia kulturalne

W Domu Hospicyjnym odbywają się koncerty, spotkania Cafe Jeż, przedstawienia teatralne, w których uczestniczyć mogą zarówno pacjenci, jak i ich rodziny.

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia to miejsce, w którym pomoc znajdą osoby w trakcie choroby onkologicznej, chemioterapii lub radioterapii, a także pacjenci oczekujący na przyjęcie do hospicjum. Podstawową rolą opieki paliatywnej jest zwalczanie bólu, łagodzenie dolegliwości, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi objawami choroby, które dotyczą również sfery psychicznej i duchowej pacjenta. Konsultacje w poradni, udzielane są przez specjalistów medycyny paliatywnej bezpłatnie. Poradnia działa w Domu Hospicyjnym, przy ul. M. Kopernika 6, a z konsultacji każdego roku korzysta około 300 osób, cierpiących z powodu bólu.

Hospicyjna Opieka Perinatalna

Hospicjum Perinatalne troszczy się o rodziny spodziewające się przyjścia na świat ciężko chorego dziecka. Zapewnia także właściwą opiekę choremu dziecku, skupiając się na stworzeniu mu odpowiedniego komfortu życia lub możliwości godnej śmierci. Interdyscyplinarny zespół opieki perinatalnej zapewnia konsultacje z lekarzem, położną, pielęgniarką i pracownikiem socjalnym, wsparcie psychologiczne i duchowe- na pierwszym miejscu jednak lekarze i pielęgniarki, a także przygotowanie rodziców do opieki nad ciężko chorym dzieckiem.

Komu pomagamy?

Najpilniej potrzebujemy

Ikona
Pomocy finansowej na bieżącą działalność

Co miesiąc musimy pozyskać 250 tys. zł na działania opiekuńcze i pomocowe, skierowane do dorosłych u kresu życia, nieuleczalnie chorych dzieci, do ich rodzin oraz osób, których bliscy odeszli pod opieką hospicjum i potrzebują wsparcia w przeżywaniu żałoby. Pieniądze te są niezbędne m.in. na sfinansowanie usług wykraczających ponad kontrakt z NFZ (wizyty lekarskie, pielęgniarskie w domach chorych), utrzymanie samochodów, którymi zespół domowej opieki jeździ do pacjentów, utrzymanie Domu Hospicyjnego, zapewniającego opiekę stacjonarną chorym dorosłym, prowadzenie Hospicjum Perinatalnego, na które nie otrzymujemy finansowania z NFZ, zapewnienie sprzętu informatycznego, wymaganego do prowadzenia dokumentacji pacjentów, prowadzenie wsparcia informacyjnego dla opiekunów rodzinnych, wsparcia psychologicznego dla osób w żałobie i wiele innych działań, poprzez które odpowiadamy na potrzeby osób w trudnej sytuacji związanej z ciężką chorobą.

Ikona
Wsparcia finansowego na zakup środków ochrony osobistej

Wciąż potrzebujemy fartuchów,maseczek rękawiczek, przyłbic, środków dezynfekcyjnych zarówno dla zespołu Hospicjum Stacjonarnego, jak i zespołów Hospicjum Domowego dla Dorosłych i Hospicjum Domowego dla Dzieci

Ikona
Wsparcia finansowanego na zakup paliwa

Dzięki temu lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci mogą dojeżdżać do pacjentów Domowego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. Ks. E. Dutkiewicza. To w sumie ok. 150 osób, do którego jeżdżą co najmniej 10 razy w miesiącu.

Ikona
Wsparcia finansowego na wyposażenie toreb lekarskich i pielęgniarskich

Lekarze i pielęgniarki hospicjum domowego mają w torbach wszystko, by podczas wizyty udzielić odpowiedniej pomocy. W torbach znajdują się m.in. specjalistyczne opatrunki, leki przeciwbólowe, przeciwwymiotne, przeciwpadaczkowe i przeciwzapalne, wenflony. 

Ikona
Wsparcia finansowego na zakup sprzętu oraz środków pomagających w codziennej pielęgnacji i opiece

To na przykład blendery do miksowania jedzenia, końcówki do szczoteczek elektrycznych, kosmetyki do pielęgnacji osób leżących, pieluchy i pieluchomajtki.  

Ikona
Pomocy finansowej na bieżącą działalność

Co miesiąc musimy pozyskać 250 tys. zł na działania opiekuńcze i pomocowe, skierowane do dorosłych u kresu życia, nieuleczalnie chorych dzieci, do ich rodzin oraz osób, których bliscy odeszli pod opieką hospicjum i potrzebują wsparcia w przeżywaniu żałoby. Pieniądze te są niezbędne m.in. na sfinansowanie usług wykraczających ponad kontrakt z NFZ (wizyty lekarskie, pielęgniarskie w domach chorych), utrzymanie samochodów, którymi zespół domowej opieki jeździ do pacjentów, utrzymanie Domu Hospicyjnego, zapewniającego opiekę stacjonarną chorym dorosłym, prowadzenie Hospicjum Perinatalnego, na które nie otrzymujemy finansowania z NFZ, zapewnienie sprzętu informatycznego, wymaganego do prowadzenia dokumentacji pacjentów, prowadzenie wsparcia informacyjnego dla opiekunów rodzinnych, wsparcia psychologicznego dla osób w żałobie i wiele innych działań, poprzez które odpowiadamy na potrzeby osób w trudnej sytuacji związanej z ciężką chorobą.

Ikona
Wsparcia finansowego na zakup środków ochrony osobistej

Wciąż potrzebujemy fartuchów,maseczek rękawiczek, przyłbic, środków dezynfekcyjnych zarówno dla zespołu Hospicjum Stacjonarnego, jak i zespołów Hospicjum Domowego dla Dorosłych i Hospicjum Domowego dla Dzieci

Ikona
Wsparcia finansowanego na zakup paliwa

Dzięki temu lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci mogą dojeżdżać do pacjentów Domowego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. Ks. E. Dutkiewicza. To w sumie ok. 150 osób, do którego jeżdżą co najmniej 10 razy w miesiącu.

Ikona
Wsparcia finansowego na wyposażenie toreb lekarskich i pielęgniarskich

Lekarze i pielęgniarki hospicjum domowego mają w torbach wszystko, by podczas wizyty udzielić odpowiedniej pomocy. W torbach znajdują się m.in. specjalistyczne opatrunki, leki przeciwbólowe, przeciwwymiotne, przeciwpadaczkowe i przeciwzapalne, wenflony. 

Ikona
Wsparcia finansowego na zakup sprzętu oraz środków pomagających w codziennej pielęgnacji i opiece

To na przykład blendery do miksowania jedzenia, końcówki do szczoteczek elektrycznych, kosmetyki do pielęgnacji osób leżących, pieluchy i pieluchomajtki.  

Nasi podopieczni

Chłopiec
Jagoda

5 lat (siostra Jaśminy) – wychowuje się bez taty, który niedawno zmarł po długiej chorobie. Jest pełna energii i pomysłów. Jej powiedzonka są w rodzinie opowiadane jak anegdoty. Prawie zawsze jest uśmiechnięta, a gdy czuje się smutna, przychodzi, aby się przytulić i popłakać. Bardzo lubi sport i taniec.

Chłopiec
Jaśmina

7 lat (siostra Jagody) – wychowuje się bez taty, który niedawno zmarł po długiej chorobie. Jaśmina lubi szkołę, choć czasem trochę się jej boi. Jest bardzo ambitna i źle znosi sytuacje, gdy coś jej nie wychodzi. Bardzo lubi taniec, sport (ostatnio tenis) i rysowanie. Na ogół jest miła i uśmiechnięta, choć bywa smutna i zamyślona.

Chłopiec
Ksawery

7 lat (brat Maksyma i Wiktora) – najmłodszy z trójki braci, których po śmierci mamy samotnie wychowuje tata. Ksawery jest energiczny, ciekawy świata i bardzo dociekliwy, stale o wszystko pyta.

Chłopiec
Maksym

10 lat (brat Ksawerego i Wiktora) – najlepszy uczeń w klasie, zapalony piłkarz i kibic piłki nożnej, chodzi na treningi klubu Cygnus w Przywidzu. Jego ulubioną drużyną, oprócz Lechii Gdańsk, jest Juventus Turyn, a ulubionym piłkarzem Paulo Dybala.

Najhojniejsi darczyńcy

Wojciech
Kształt
Martyna Anomin
Kształt
Sandra
Kształt
Juliusz
Kształt